จอง / สำรอง ห้องพัก

คุณสามารถตรวจสอบห้องว่างของเราด้านล่าง สาหรับการจองใด ๆ โปรดติดต่อเราผ่านการจองจากที่ด้านล่างของหน้า

Reserve your stay

You can check the availability of our rooms below. For any reservation, please contact us via the booking form at the bottom of the page.

 

Disponibilite et réservation

Vous pouvez vérifier la disponibilité de nos chambres ci dessous, pour toute réservation, merci de nous contacter via le formulaire de réservation au bas de la page.

 

住宿预定:您可以在下面查看我们房间的预订情况。如您需要预订,请通过页面底部的预订表与我们联系。

Réservations /Bookings / 预订电话 /จองที่พัก

+66(0)77447127

Adresse /Adress / 地址 / ที่อยู่

Ban Tai Beach

Koh Samui

泰国苏梅岛班塔尔海滩

หาดบ้านใต้ 

เกาะสมุย ประเทศไทย

Email  / 邮箱地址 /
ติดต่อพนักงาน / การจอง

contact@laperle-samui.com

  • Facebook Long Shadow
  • TripAdvisor App Icon

©2021 La Perle Koh Samui. Site by Samuipics.com

Photos: goodpicturesdosellmore.com